Waarden

Openheid

 • Propageert openheid en eerlijkheid - hanteert geen verborgen agenda's 
 • Doet praktische suggesties om werkprocessen te verbeteren 
 • Geeft zijn/haar mening in een open en eerlijke sfeer 
 • Deelt gespecialiseerde kennis en ideeën met collega's 
 • Weet om te gaan met confidentiële informatie

Klantgericht

 • Toont kennis van CN-producten, -systemen, en -aanpak 
 • Is zich bewust van de noden van de klant, zelfs als deze niet door de klant worden uitgesproken 
 • Demonstreert tact en diplomatie, ook bij veeleisende klanten 
 • Reageert snel en adequaat op klant-aangelegenheden 
 • Demonstreert klantgerichtheid zowel naar externe als naar interne klanten toe

Resultaatgericht

 • Neemt objectieve beslissingen gebaseerd op relevante feiten
 •  Maakt werk van het behalen van vooropgestelde doelen - verandert prioriteiten als de context verandert 
 • Toont creativiteit in het oplossen van complexe problemen 
 • Gaat planmatig en gestructureerd te werk (Plan - Do - Check - Act)
 •  Focust op mogelijkheden, niet op beperkingen

Ownership

 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen/acties
 • Toont vakmanschap: is een voorbeeld voor anderen 
 • Acteert binnen het bedrijf als was het zijn/haar eigen bedrijf 
 • Toont initiatief en ondernemerschap 
 • Weet altijd correct te handelen, ook in die situaties waarvoor geen formele of gedetailleerde instructies bestaan

Respect 

 • Behandelt collega's met respect 
 • Luistert actief naar anderen om hun standpunt te begrijpen 
 • Respecteert gemaakte afspraken - is stipt in het behalen van deadlines 
 • Toont interesse in verschillende ideeën 
 • Blijft kalm wanneer geconfronteerd met kritiek

© 2013 STRADUS AQUA NV | disclaimer | sitemap