Certificaten

Tubobel Aqua is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming met vele BENOR en KOMO productcertificaten en het NL BSB (Besluit Bodemkwaliteit) certificaat. Hier vindt u een overzicht van onze certificeringen, ingedeeld naar producttype. 

 Productgroep  Certificaat  Norm
 RIOLERINGSPRODUCTEN    
      BUIZEN  BENOR (106/101 Neeroeteren)  NBN EN 1916 / PTV 106
   BENOR (106/189 Genk)  NBN EN 1916 / PTV 106
   BENOR (106/111 Ravels)  NBN EN 1916 / PTV 106
   BENOR (104/189 Genk)  PTV 104
      PUTTEN  KOMO (K23063 Genk)  BRL 9202
   KOMO (K12738 Neeroeteren)  BRL 9202
   BENOR (101/189 Genk)  NBN EN 1917 / PTV 101
   BENOR (101/101 Neeroeteren)  NBN EN 1917 / PTV 101
   BENOR (101/111 Ravels)  NBN EN 1917 / PTV 101
      BEKUIPINGEN  BENOR (114/101 Neeroeteren)  PTV 114
   BENOR (114-189 Genk)  PTV 114
      KOKERELEMENTEN  BENOR (102/189 Genk)  NBN B 21-102 / NBN EN 14844
      KOPMUREN  BENOR (100/101 Neeroeteren) PTV100
 OLIE AFSCHEIDERS  CE (volgt)  
 VET AFSCHEIDERS  CE (volgt)  
 KOLKEN  BENOR (461/80)  PTV 802
 PUTAFDEKKINGEN  BENOR (461/80)  PTV 801
   COPRO (461/124)  NBN EN 124:1994
 GOTEN  KOMO (K26927)  NEN-EN-1433

 Bedrijf    
 ISO 9001 ISO 9001    NEN-EN-ISO 9001:2008
 Besluit Bodemkwaliteit  NL BSB (K20798 Neeroeteren) BRL 5070 
 Besluit Bodemkwaliteit  NL BSB (K20802 Genk)  BRL 5070

© 2013 STRADUS AQUA NV | disclaimer | sitemap